Biznes və menecment kafedrası

BİZNES VƏ MENECMENT KAFEDRASI

Image

    “Biznes və menecment” kafedrası rektorun 10.07.2023-cü il tarixli K115-01/51 nömrəli əmri ilə yaradılmışdır. “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin tərkibinə daxildir.
    Kafedra Bakı Avrasiya Universitetinin əsas tədris-elmi struktur vahidi olmaqla tədris, tədris-metodiki, təşkilati-metodiki, elmi-tədqiqat fəaliyyətini həyata keçirir, “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”, ”Biznesin idarə edilməsi”, “Turizm işinin təşkili”,”Marketinq”, “Menecment” ixtisasları üzrə buraxılış kafedrasıdır.
    Kafedra öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, diğər qanunvericilik aktları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və  Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi normativ hüquqi aktlar, Universitetin Nizamnaməsi, Universitet Elmi Şurasının qərarı və rektorun əmr və sərəncamları əsasında qurur.

Yazının davamı

Kafedra aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

 • bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, laboratoriya işlərinin, praktiki seminar və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılması;
 • kurs və buraxılış işlərinə (layihələrinə), istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin sərbəst dərslərinə rəhbərlik edilməsi;
 • cari imtahanların keçirilməsi;
 • dövlət imtahanlarının təşkili və keçirilməsi;
 • təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
 • kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
 • dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki rəhbərlik və göstərişlərin və əyani vəsaitlərin hazırlanması, rektorluğun (fakültənin) göstərişi ilə dərslik, dərs vəsaiti və tədris-metodiki ədəbiyyata rəy verilməsi;
 • elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
 • tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi, onların istehsalata tətbiq edilməsi və nəşr edilməsi üçün rəy verilməsi;
 • kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 • respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin ayrı-ayrı kafedralarının, professor-müəllim heyətinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda köməklik göstərilməsi;
 • tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilməsi;
 • elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması;
 • kafedra əməkdaşlarının, həmçinin rektorluğun (fakültənin) tapşırığına əsasən digər iddiaçıların dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
 • tədris texnologiyaları üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-texniki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi;
 • müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılmasına köməklik göstərilməsi;
 • ali təhsil müəssisəsinin məzunları ilə daim əlaqənin təşkil edilməsi;
 • elmi biliklərin təbliğ edilməsi.

    Kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən ali təhsil pilləsinin bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələri üzrə fənlərin tədrisi həyata keçirilir.
      Kafedrada idarəetmə elmlərinin problemləri üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, dərslik, proqram və müxtəlif tədris vəsaitlərinin hazırlanması istiqamətində də işlər görülür. Eyni zamanda elmi seminar və müzakirələrin, simpozium və konfransların təşkili, tələbələrin tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi əsas istiqamətlərdəndir.
      Kafedranın professor-müəllim heyəti beynəlxalq və respublika səviyyəli simpozium və konfranslarda mütəmadi olaraq təmsil olunurlar.
        Kafedrada beynəlxalq əlaqələr istiqamətində mühüm işlər görülür. Universitetin müxtəlif xarici ölkə ali təhsil müəssisələri ilə bağladığı beynəlxalq əməkdaşlıq proqramlarından müəllim və tələbə heyəti səmərəli istifadə edir.
     Kafedraya iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Qurbanova Mətanət Moşu qızı tərəfindən rəhbərlik edilir.

İXTİSASLAR

Bakalavr

 • Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
 • Biznesin idarə edilməsi
 • Turizm işinin təşkili
 • Marketinq
 • Menecment

Magistratura

 • İqtisadiyyat
  • Turizmin iqtisadiyyatı (İtaliya Respublikasının Genuya Universiteti ilə birgə proqram əsasında ikili diplom layihəsi)
 • Biznesin idarə edilməsi
 • Biznesin inzibatçılığı
 • MBA proqramı üzrə
 • Biznesin idarə edilməsi
  • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (maliyyə üzrə)
  • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (audit üzrə)
  • Biznesin təşkili və idarə edilməsi (mühasibat uçotu üz

TƏDRİS OLUNAN FƏNLƏR

Bakalavr

 • Antiböhranlı idarəetmə
 • Azərbaycanın turizm ehtiyatları
 • Beynəlxalq biznes
 • Beynəlxalq iqtisadi hüquq
 • Beynəlxalq kommersiya fəaliyyəti
 • Beynəlxalq marketinq
 • Biznes hüququ
 • Biznes plan
 • Biznes strategiyası
 • Biznesdə risklərin idarə edilməsi
 • Biznesin əsasları
 • Biznesin təhlükəsizliyi
 • Bronlaşdırma sistemləri
 • Dayanıqlı turizm
 • Destinasiyaların idarə edilməsi
 • Dövlət və bələdiyyə xidmətlərində elektron hökumətin texnologiyası
 • Dövlət və biznes sahələrinin qarşılıqlı fəaliyyətində dövlət xidməti
 • Elektron marketinq
 • Əməliyyat marketinqi
 • Əməliyyatların idarəedilməsi
 • İnnovasiya menecmenti
 • İstehlak bazarının idarə edilməsi
 • İstehlakçı davranışları
 • İstehlakçı davranışlarının idarəedilməsi
 • İstehsal müəssisələrində kommersiya
 • Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 • Keyfiyyətin idarə edilməsi
 • Keys menecment
 • Kommersiya fəaliyyətinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması
 • Korporativ sosial məsuliyyət
 • Logistika
 • Maliyyə hüququ
 • Marketinq
 • Marketinq kommunikasiya sistemi
 • Marketinq tədqiqatları
 • Menecment
 • Menecmentin əsasları
 • Münaqişələrin idarə edilməsi
 • Otel menecmenti
 • Pərakəndə ticarət marketinqi
 • Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi
 • Reklam işi
 • Rəqəmsal marketinq
 • Sağlamlıq turizmi
 • Satışın idarə edilməsi
 • Sosial riskli və böhranlı idarəetmə
 • Strateji idarəetmə
 • Təcrübə 1: Karyera planlaması
 • Təcrübə 2
 • Təcrübə 3
 • Təcrübə 4
 • Təşkilatı davranış
 • Texnologiya və qlobal rəqabət
 • Turizm iqtisadiyyatı
 • Turizm məhsulunun hazırlanması
 • Turizm siyasəti və planlaşdırılması
 • Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları
 • Turizmdə vasitəçilər
 • Turizmə giriş
 • Xidmət sahələrinin marketinqi

Magistratura

 • Biznes hüququ
 • Biznes layihələrinin reallaşdırılması məsələləri
 • Biznes münaqişələr və onların həlli yolları
 • Biznes strategiyası
 • Biznesdə resursların idarə edilməsi
 • Biznesin idarə edilməsinın müasir problemləri
 • Biznesin qiymətləndirilməsi
 • Davamlı turizm strategiyası
 • Əməliyyatlar menecmenti
 • İnvestisiya hüququ
 • İstehsal menecmenti
 • Kommersiya müəssisələrinin təşkili və texnologiyası
 • Korporativ hüquq
 • Korporativ ictimai məsuliyyət
 • Liderlik və təşkilati davranış
 • Marketinq strategiyası
 • Menecment iqtisadiyyatı
 • Sosiaı inzibati və maliyyə hüququ
 • Stareji planlaşdırma və proqramlaşdırma
 • Strategiya, təşkilat və innovasiya
 • Turizm biznesi
 • Turizm üçün rəqəmsal innovasiyalar və informasiyaların idarə edilməs

Kafedramızın əməkdaşları
Kafedranın ştat cədvəli onun peşə yönümündən asılı olaraq formalaşır və Rektor tərəfindən təsdiq olunmuş dərs yükünə əsasən hər il hazırlanır. Ştat cədvəli müəyyənləşdirilmiş qaydalara əsasən razılaşdırılır, Rektor tərəfindən təsdiq olunur. Hal-hazırda Kafedranın 21 nəfərə yaxın əməkdaşı vardır.
Image

Mətanət Moşu qızı
Qurbanova

Kafedra müdiri,i.e.n., dosent
Image

Aqil Məhiyəddin oğlu Əsədov

i.e.d., Dosent
Image

Müslümət Allahverdi qızı Allahverdiyeva

i.e.d., dosent
Image

Elman İbiş oğlu İbişov

i.e.n., dosent
Image

Vüqar David oğlu Bağırlı

h.ü.f.d
Image

Elşad Məsim oğlu Yusifov

i.ü.f.d., dosent
Image

Rəhman Saleh oğlu Səfərov

c.ü.f.d., dosent
Image

İbrahim Qədim oğlu Quliyev

i.ü.f.d., dosent
Image

Ramil Hacırza oğlu Quliyev

i.ü.f.d., dosent
Image

Vüsal Sədrəddin oğlu Heydərov

müəllim
Image

Vüsal Hüseynov

müəllim
Image

Esmira Rzaxan qızı Kazımova

müəllim
Image

Leyla Şükür qızı Atakişiyeva

müəllim
Image

Dürdanə Əvəz qızı Məmmədova

müəllim
Image

Səfiyyə Aydın qızı Quliyeva

müəllim
Image

Vüsalə Sabir qızı Məmmədova

müəllim
Image

Fidan Əhmədzadə

müəllim
Image

Səadət Məhəmmədəli qızı Əmirova

Laborant