Riyaziyyat və İKT kafedrası

Riyaziyyat və İKT kafedrası 

Image

     “Riyaziyyat və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT)” kafedrası Bakı Avrasiya Universitetinin Elmi Şurasının 24.09.2021-ci il tarixli qərarı (protokol № EŞ01-08/21) əsasında rektorun 27.09.2021-ci il tarixli K135-01/21 nömrəli əmri ilə yaradılmışdır. “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin tərkibinə daxildir.

       Kafedra Bakı Avrasiya Universitetinin əsas tədris-elmi struktur vahidi olmaqla tədris, tədris-metodiki, təşkilati-metodiki, elmi-tədqiqat fəaliyyətini həyata keçirir, “Regionşünaslıq və iqtisadiyyat” fakültəsinin “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə buraxılış kafedrasıdır.

     Kafedra öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, diğər qanunvericilik aktları, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və  Təhsil Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi normativ hüquqi aktlar, Universitetin Nizamnaməsi, Universitet Elmi Şurasının qərarı və rektorun əmr və sərəncamları əsasında qurur.

Yazının davamı

Kafedra aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

 • bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, laboratoriya işlərinin, praktiki seminar və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılması;
 • kurs və buraxılış işlərinə (layihələrinə), istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin sərbəst dərslərinə rəhbərlik edilməsi;
 • cari imtahanların keçirilməsi;
 • dövlət imtahanlarının təşkili və keçirilməsi;
 • təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
 • kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
 • dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki rəhbərlik və göstərişlərin və əyani vəsaitlərin hazırlanması, rektorluğun (fakültənin) göstərişi ilə dərslik, dərs vəsaiti və tədris-metodiki ədəbiyyata rəy verilməsi;
 • elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
 • tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi, onların istehsalata tətbiq edilməsi və nəşr edilməsi üçün rəy verilməsi;
 • kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 • respublikanın və xarici ölkələrin ali məktəblərinin ayrı-ayrı kafedralarının, professor-müəllim heyətinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması, gənc müəllimlərə pedaqoji təcrübə toplamaqda köməklik göstərilməsi;
 • tədris prosesində müasir texniki vasitələrdən istifadə edilməsinə dair tədbirlər hazırlanıb həyata keçirilməsi;
 • elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması;
 • kafedra əməkdaşlarının, həmçinin rektorluğun (fakültənin) tapşırığına əsasən digər iddiaçıların dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
 • tədris texnologiyaları üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-texniki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi;
 • müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılmasına köməklik göstərilməsi;
 • ali təhsil müəssisəsinin məzunları ilə daim əlaqənin təşkil edilməsi;
 • elmi biliklərin təbliğ edilməsi.

     Kafedranın professor-müəllim heyəti tərəfindən ali təhsil pilləsinin bakalavriat və magistratura səviyyələri  üzrə fənlərin tədrisi həyata keçirilir. Kafedrada riyazi, təbiət, texniki fənlər və kompüter, informasiya texnologiyaları ixtisas sahəsinə aid bütün ixtisas fənləri tədris olunur.

       Kafedrada elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, dərslik, proqram və müxtəlif tədris vəsaitlərinin hazırlanması istiqamətində də işlər görülür. Eyni zamanda elmi seminar və müzakirələrin, simpozium və konfransların təşkili, tələbələrin tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi əsas istiqamətlərdəndir. 

      Kafedranın professor-müəllim heyəti beynəlxalq və respublika səviyyəli simpozium və konfranslarda mütəmadi olaraq təmsil olunurlar. 

     Kafedrada beynəlxalq əlaqələr istiqamətində mühüm işlər görülür. Universitetin müxtəlif xarici ölkə ali təhsil müəssisələri ilə bağladığı beynəlxalq əməkdaşlıq proqramlarından müəllim və tələbə heyəti səmərəli istifadə edir. 

      Kafedraya iqtisadiyyat üzrə elmlər namizədi, dosent Həsənova Afət Məmmədəli qızı tərəfindən rəhbərlik edilir. 

İxtisaslar

Magistratura

 • İqtisadiyyat

Doktorantura / Dissertantura

Tədris olunan fənlər

Bakalavr

 • Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 • Biznes riyaziyyatı
 • Bronlaşdırma sistemləri
 • Diferensial tənliklər
 • Diskret riyaziyyat
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Ekonometrika 
 • Əməliyyat sistemləri
 • Fizika
 • Hesablama təcrübələri
 • İKT-baza komputer bilikləri 
 • İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları 
 • İnformasiya sistemləri
 • İnformasiya təhlükəsizliyi
 • İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə)
 • İnformasiya-analitik işin əsasları
 • İnformasiyanın idarə edilməsi
 • İnformatika
 • İnformatika və kompüter texnologiyaları
 • İnsan-kompüter interfeysi
 • İqtisadi informatika
 • İT layihələrin idarə edilməsi
 • Kompüter şəbəkələri
 • Kompüter tərcümə proqramları
 • Müasir İKT və informasiya təhlükəsizliyi
 • Müasir proqramlaşdırma dilləri
 • Multimedia texnologiyaları 
 • Proqramlaşdırmanın əsasları 
 • Proqramlaşdırma praktikumları (C#/Java/Python)
 • Qraflar nəzəriyyəsi
 • Rəqəmsal sistemlər
 • Riyazi analiz
 • Sosial işdə riyazi metodlar
 • Statistika
 • Süni  İntellekt
 • Veb sistemləri və texnologiyaları
 • Verilənlər bazası sistemləri
 • Verilənlərin strukturu və alqoritmlər
 • Xətti cəbr və analitik həndəsə
 • Xətti cəbr və riyazi analiz 

Magistratura

 • Təhsildə və elmdə kompyuter texnologiyası

Kafedramızın əməkdaşları

Kafedranın ştat cədvəli onun peşə yönümündən asılı olaraq formalaşır və Rektor tərəfindən təsdiq olunmuş dərs yükünə əsasən hər il hazırlanır. Ştat cədvəli müəyyənləşdirilmiş qaydalara əsasən razılaşdırılır, Rektor tərəfindən təsdiq olunur. Hal-hazırda Kafedranın 19 nəfər əməkdaşı vardır.

Image

Afət Məmmədəli qızı Həsənova  

Kafedra müdiri,i.e.n., dosent.
Image

Aynur İmran qızı Cabbarova

i.e.n., dosent
Image

Vəfa Rəşid qızı Dünyamalıyeva

i.ü.f.d.
Image

Bahar Hüseynağa qızı Əsgərova

 tex.ü.f.d, dosent
Image

Ülviyyə Yasin qızı Kərimova

  riy.ü.f.d., müəllim

Image

Fuad Cavanşir oğlu Əzizov

riy., ü,f,d, b/müəllim
Image

 Səadət Ağa Nəhməd qızı Eyyubova

müəllim

Image

 Gülnarə Ağamusa qızı Babayeva

müəllim
Image

Həbib Həsən oğlu Abbasov

müəllim
Image

Türkan Natiq qızı Həsənova

müəllim
Image

 Məhiş Rəhman oğlu Məhərrəmzadə

müəllim
Image

Nicat Mikayıl oğlu Süleymanov

 müəllim
Image

Nigar Əli qızı Qədimova

müəllim
Image

Selcan Rauf qızı Zülfüqarova

müəllim
Image

Xanım Camal qızı Paşayeva

müəllim
Image

Şahnisə Şahin qızı Nəcəfova

laborant