İnformasiya texnologiyaları

İnformasiya texnologiyaları

"Informasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə tahsil alan məzunlar müasir informasiya texnologiyalarının informasiya prosesleri, informasiya resursları, informasiya sistemleri, elmi va texniki informasiyanın verilənler bazası, bilikler bazası, informasiya məhsulu və xidmətləri sahələri üzrə fəaliyyat göstərir, müvafiq dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında, şirkət və idarələrdə işləyə bilərlər.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
End941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Ceb241 Xətti cəbr və analitik həndəsə 3
Ria190 Riyazi analiz 7
Com621 İnformasiya texnologiyalarının əsasları 1 4
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Huq050 AR konstitusiyası və hüququn əsasları 3
Yaz semestri
End942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Fiz100 Fizika 5
Com622 İnformasiya texnologiyalarının əsasları 2 4
Dft050 Diferensial tənliklər 3
Com360 Proqramlaşdırmanın əsasları  6
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Riy640 İnformasiyanın idarə edilməsi 3
II kurs
Payız semestri
End943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Sts071 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 3
Riy060 Diskret riyaziyyat 3
Com090 Əməliyyat sistemləri 6
Com332 İnformasiya təhlükəsizliyi 6
Riy790 Verilənlər bazası sistemləri 7
Yaz semestri
Com370 Müasir proqramlaşdırma dilləri 6
Com671 Kompüter şəbəkələri 1 4
Com331 İnsan-kompüter interfeysi 7
Com351 Multimedia texnologiyaları  6
Riy789 Verilənlərin strukturu və alqoritmlər 7
III kurs
Payız semestri
Riy540 Süni İntellekt 6
Com672 Kompüter şəbəkələri 2 4
Com371 Kompüter arxitekturası 1 4
Riy541 Veb sistemləri və texnologiyaları 7
Com360 İT layihələrin idarə edilməsi 5
Com410 Texniki informatika 4
Yaz semestri
Com091 İnformasiya sistemləri 5
Com290 Alqoritmlər nəzəriyyəsi 5
Com372 Kompüter arxitekturası 2 4
Riy510 Optimallaşdırma üsulları 5
Com337 Rəqəmsal sistemlər 5
Riy343 Hesablama təcrübələri 6
VI kurs
Payız semestri
Riy500 Kodlaşdırma nəzəriyyəsi 6
Com338 Sistem mühəndisliyi 6
Com350 İnformasiya texnologiyalarının hüquqi aspektləri 6
Com360 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə 6
Com370 İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi 6
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması 5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/Layihə 6