Biznes inzibatçılığı (magistratura)

Biznes inzibatçılığı

 “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

 • özünün intellektual, ümummədəni və peşə hazırlığı səviyyəsini təkmilləşdirib inkişaf etdirmək;
 • kütləvi və elmi natiqlik vərdişlərinə  yiyələnmək;
 • digər  sahələrin  mütəxəssisləri,  elmi  nümayəndələri  ilə  ünsiyyət  qurmaq;
 • işgüzarlıq, peşəkarlıq, ünsiyyət vasitəsi kimi Azərbaycan və xarici dillərdən 
 • sərbəst istifadə etmək;
 • təşkilati-idarəetmə qərarlarını qəbul edib, onun nəticələrini müəyyənləşdirmək və ona görə məsuliyyət daşımaq;
 • müasir proqram-informasiya təminatlarından idarəetmə sahəsindəki məsələlərin həllindən istifadə etmək; 
 • kollektivdə  işləmək;
 • digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq;
 • fəal sosial mobillik;
 • hüququ biliklər və etik normalara malik olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Bid620

Biznesin idarə edilməsinın müasir problemləri

6

Met649

Tədqiqat üsulları

6

Eko001

İstehsal menecmenti

6

Eko002

Biznesdə resursların idarə edilməsi 

4

Eko003

Biznes strategiyası

4

Eko004

Biznes layihələrinin reallaşdırılması məsələləri

4

Yaz semestri

Eko005

Korporativ hüquq

4

Eko006

Kommersiya müəssisələrinin təşkili və texnologiyası

4

Eko007

********** ictimai məsuliyyət

4

Eko008

İqtisadi resursların səmərəli istifadə edilməsi

6

Eko009

Biznes münaqişələr və onların həlli yolları

6

Eko012

Biznesin qiymətləndirilməsi

6

II  kurs
Payız semestri

Met647

Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya

6

Met648

Tədqiqat işinin aparılması 

6

Tec

Elmi tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiə** 1

6

Yaz semestri

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi 2

30