Biznesin təşkili və idarə edilməsi (audit üzrə)

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (audit üzrə)

  “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • rəhbərlik keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
  • sistemli bilik, bacarıq və işgüzar idarəetmə vərdişlərinin mənimsənilməsi;
  • biznes etikası, təqdimat qabiliyyəti, vaxtın idarəedilməsi və sahibkarlıq məntiqinin formalaşdırılması;
  • peşəkarlıq səviyyəsinin davamlı olaraq artırılmasına, müasir biznes informasiyasının araşdırılmasına, analitik düşünmə və qəraravermə qabiliyyətinin inkişafına nail olmaq;

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Eko013

Liderlik və təşkilati davranış

6

Eko291

Biznes hüququ (F4)

6

Eko018

Maliyyə uçotu (F3)

6

Eko036

Korporativ maliyyə

6

Yaz semestri

Eko037

Marketinq strategiyası

6

Eko014

Biznes statistikası

6

Eko047

Strategiya, təşkilat və innovasiya

6

Eko017

Menecment iqtisadiyyatı

6

II kurs
Payız semestri

Eko019

İdarəetmə uçotu (F2)

6

Men289

Əməliyyatlar menecmenti

6

Muh040

Audit (Qlobal audit metodologiyası) (F8)

6

Muh050

Müstəqil audit rəylə** və onların formaları

6

Yaz semestri

Muh060

Audit müqaviləsi, riskin dəyərləndirilməsi və audit dəlilləri

6

Mal070

Auditorun peşəkar məsuliyyəti, audit sənədləşməsi və İT-nin onlara təsiri

6

Yda

Yekun Dövlət Attestasiyası

12