Regionşünaslıq (Avropa, magistratura)

Regionşünaslıq (Avropa)

  “Regionşünaslıq” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • kollektiv işləmək;
  • digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq;
  • fəal sosial mobillik;
  • beynəlxalq arenada işləmək;
  • hüququ biliklər və etik normalara malik olmaq;
  • yeni ideyalar irəli sürmək;
  • müstəqil işləmək;
  • elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində, elmi kollektivin idarə olunmasında bacarıq   vərdişlərinə malik olmaq;
  • təşəbbüskarlıq və liderlik;
  • işi təşkil etmək və planlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyası

2

Tar620

Tarix elminin müasir problemləri

4

Met590

Tarixin tədrisi metodologiyası və metodikası

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Pol240

Azərbaycanın xarici siyasəti

6

Yaz semestri

Pol230

Regionşünasın informasiya-analitik işi

6

Pol604

Müqayisəli politologiya

4

Pol605

Siyasi qərarların qəbulu

4

Pol606

Siyasi təhlil

4

Pol607

Siyasi proqnozlaşdırma

4

Pol608

Müasir siyasi təlimlər 

4

Pol493

Siyasi sistemlər və institutlar

4

II kurs
Payız semestri

Pol711

Beynəlxalq münaqişələrin tədqiqi

6

Avr114

İxtisas regionunda etniklərarası və konfessiyalararası münasibətlər

4

Avr115

İxtisas regionunda təhlükəsizlik və münaqişələr problemi

4

Avr116

İxtisas regionu ilə AR münasibətləri 

4

Avr117

İxtisas regionunun diplomatiyası

4

Avr118

İxtisas regionu regional geosiyasi proseslərdə

4

Avr119

İxtisas regionunun aktual sosial-iqtisadi problemləri

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18