Turizm işinin təşkili

Turizm işinin təşkili

 “Turizm işinin təşkili” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Turizm sahəsinə aid anlayışları və əsas məlumatları bilir, məlumatları elmi metodlardan istifadə edərək təhlil etməyi bacarır. Turizm müəssisələrində idarəetmənin beynəlxalq və yerli ölçülərini dərk edir, müəssisənin daxili və xarici mühitini təhlil etməyi bacarır
  • Turizm sahəsində Azərbaycanın strateji inkişaf məqsədlərini və prioritetlərini təhlil edə və qiymətləndirə bilir
  • Beynəlxalq turizm bazarlarında mövcud və potensial meylləri anlamaq, müqayisə etmək və şərh etmək bacarığına malik olur
  • Turizm menecmenti sahəsində qazanılmış bilik və bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyət sahələrində tətbiq etmək səriştəsinə yiyələnir. Turizmdə sahibkarlıq fəaliyyətini etik prinsiplərə və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun formada təşkil etməyi bacarır
  • Xidmət keyfiyyətini idarə etməyi, o cümlədən turist məmnunluğunu yüksəltməyi bacarır. Beynəlxalq mühitdə müxtəlif mədəniyyətlərdən olan insanlarla ünsiyyət qurmaq bacarığına malik olur.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

End941

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1

5

Tar140

Azərbaycan tarixi

5

Tur640

Turizmə giriş

5

Eko472

Menecmentin əsasları

5

Met330

Sosial tədqiqata giriş

4

Mmt045

Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

6

Yaz semestri

End942

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2

5

Azd019

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

4

Tur650

Turizm coğrafiyası

5

Mal452

Marketinqin əsasları

5

Riy180

Biznes riyaziyyatı

6

Mik300

Mikroiqtisadiyyat

5

End942

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2

5

II kurs
Payız semestri

End943

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3

5

Bid014

Biznes statistikası

5

Mak260

Makroiqtisadiyyat

5

Tur220

Turizmdə nəqliyyat

5

Tur450

Turizmdə vasitəçilər

4

Tur200

Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları

6

Yaz semestri

Tur590

Turizm hüququ

5

Eko390

İnsan resurslarının idarə edilməsi

4

Muh320

Mühasibat uçotu

5

Tur600

Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi

5

Tur111

Azərbaycanın turizm ehtiyatları

5

Com160

İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə)

3

Met250

Multikulturalizmə giriş

3

III kurs
Payız semestri

Tur610

İdarəetmə uçotu və korporativ qərarların verilməsi

5

Tur155

Turizm məhsulunun hazırlanması

5

Tur630

Destinasiyaların idarə edilməsi

4

Tur620

Dayanıqlı turizm

4

Tur190

Bronlaşdırma sistemləri

4

Met700

Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları

4

Tur145

Turizmdə bədən dilinin tətbiqi

4

Yaz semestri

Tur165

Turist davranışı və psixologiyası

5

Tur125

Turizm siyasəti və planlaşdırılması

5

Met710

Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları

5

Tur135

Turizm iqtisadiyyatı

5

Tur175

Sağlamlıq turizmi

5

Men032

Otel menecmenti

5

VI kurs
Payız semestri

Tur185

Azərbaycanın turizm marşrutları

5

Tur195

Tarixi və mədəni turizm

5

Tur210

Ekoloji turizm

5

Tur215

Biznes və konqres turizmi

5

Tur151

Ekskursiya işinin təşkili

5

Tur340

Aqroturizm

5

Yaz semestri

Tec061

Təcrübə 1 (tədris)

6

Tec062

Təcrübə 2 (tədris)

6

Tec063

Təcrübə 3 (istehsalat)

9

Yda060

Yekun Attestasiyalar

9