Turizm və otelçilik

Turizm və otelçilik

“Turizm və otelçilik” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Turizm sahəsinə aid anlayışları və əsas məlumatları bilir, məlumatları elmi metodlardan istifadə edərək təhlil etməyi bacarır. Turizm müəssisələrində idarəetmənin beynəlxalq və yerli ölçülərini dərk edir, müəssisənin daxili və xarici mühitini təhlil etməyi bacarır
  • Turizm sahəsində Azərbaycanın strateji inkişaf məqsədlərini və prioritetlərini təhlil edə və qiymətləndirə bilir
  • Beynəlxalq turizm bazarlarında mövcud və potensial meylləri anlamaq, müqayisə etmək və şərh etmək bacarığına malik olur 
  • Turizm menecmenti sahəsində qazanılmış bilik və bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyət sahələrində tətbiq etmək səriştəsinə yiyələnir. Turizmdə sahibkarlıq fəaliyyətini etik prinsiplərə və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun formada təşkil etməyi bacarır 
  • Xidmət keyfiyyətini idarə etməyi, o cümlədən turist məmnunluğunu yüksəltməyi bacarır. Beynəlxalq mühitdə müxtəlif mədəniyyətlərdən olan insanlara ünsiyyət qurmaq bacarığına malik olur.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
Rud101 Xarici dil 1 4
Com181 Turizmdə informasiya texnologiyaları 1 4
Riy811 Ali riyaziyyat 1 4
Tar140 Azərbaycan tarixi  6
Azd050 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 5
Eko199 İqtisadiyyat 7
Yaz semestri
Rud102 Xarici dil 2 5
Com182 Turizmdə informasiya texnologiyaları 2 4
Riy812 Ali riyaziyyat 2 5
Met250 Multikulturalizmə giriş 2
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Tur100 Turizmin əsasları 5
Tur110 Beynəlxalq turizmin coğrafiyası 6
II kurs
Payız semestri
Rud103 Xarici dil 3 4
Eko472 Menecmentin əsasları 5
Mal452 Marketinqin əsasları 5
Tur120 Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları 5
Tur130 Serviz fəaliyyəti 5
Tur140 Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası 6
Yaz semestri
End301 II Xarici dil 1 4
Mal031 Maliyyə və investisiyalar 5
Tur150 Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili 6
Tur160 Turizmdə nəqliyyat xidməti 5
Tur170 Turizmin iqtisadiyyatı 4
Tur180 Səyahət agentlikləri və tur operatorluq 6
III kurs
Payız semestri
End302 II Xarici dil 2 5
Fel010 Fəlsəfə 4
Tur190 Bronlaşdırma sistemləri 4
Tur200 Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları 6
Met150 Peşə etikası və etiket 5
Men032 Otel menecmenti 6
Yaz semestri
End303 II Xarici dil 3 4
Eko480 İnsan resurslarının idarə olunması 3
Tur210 Ekoloji turizm 6
Muh033 Mühasibat və mühasibat məsələləri 5
Tur310 Turizmdə otel təsərrüfatının təşkili 6
Tur320 Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri 6
VI kurs
Payız semestri
Men034 Destinasiya menecmenti 3
End589 İşgüzar xarici dil 5
Tur340 Aqroturizm 5
Tur350 Turizmin inkişaf modeli  5
Tur360 Turizm və regional iqtisadiyyat 6
Tur370 Turizm loqistikası 6
Yaz semestri
Tec081 Təcrübə 1 6
Tec082 Təcrübə 2 6
Tec083 Təcrübə 3 9
Bis080 Buraxılış işi 6
Yda080 Yekun Dövlət İmtahanı 3