Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 22.09.1973-cü ildə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Sumqayıt şəhəri 13 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Baş müəllim, 2008
 • İqtisad elmləri namizədi, 2008
 • Aspirantura, 1998
 • Ali təhsil, 1995
Əmək fəaliyyəti
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Baş müəllim, 2008
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Müəllim, 2001
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Baş laborant, 1996
Tədqiqat sahəsi

İqtisadi-riyazi metodlar,ekonometrik modeller

Tədris etdiyi fənlər
 • Ekonometrika 
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Əməliyyatların tədqiqi