Kafedra Müdiri

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 13.09.1970-ci ildə Gədəbəy rayonu Düzrəsullu kəndində anadan olmuşdur.
 • Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 03 saylı orta ümumtəhsil məktəbini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,  AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu, Vətən tarixi, 2020.
 • Bakı Dövlət Universiteti, tarix fakultəsi, 1988-1993.
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasının müdiri, 2018-ci ildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti (Ali Diplomatiya Kolleci) müəllim, baş müəllim, 2020
 • Bakı Mədəni-Maarif Texnikumu, ictimai elmlər üzrə müəllim,1996
 • Bakı şəhəri, Nəzimi rayonu, 19 saylı orta məktəb, tarix müəllimi, 1995
 • Azərbaycan SSR Nazirlər Kabineti yanında Milli Arxiv İdarəsi, arxivarius,1988
Kitablar

Diplomatiya: ensiklopedik lüğət, Bakı, 2005 (digər müəlliflərlə birlikdə)

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • ATƏT-in tərksilah siyasəti və onun nəticələri / Tarixi təcrübə: dövlətçiliyin siyasi, iqtisadi, sosila-mədəni inkişafının əsas meylləri və perspektivləri Respublika elmi konfransı, 19 may Bakı, Bakı Avrasiya Universiteti “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası
 • ATƏT-in tərksilah siyasəti və onun nəticələri / Tarixi təcrübə: dövlətçiliyin siyasi, iqtisadi, sosila-mədəni inkişafının əsas meylləri və perspektivləri Respublika elmi konfransı, 19 may Bakı, Bakı Avrasiya Universiteti “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrası
 • Avropada adi silahlı qüvvələrə dair müqavilə və Cənubi Qafqazda tərksilah problemi, Bakı, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu: Qafqazşünasların II Beynəlxalq Forumu, 23-24 may 2019 
 • ECO  və Azərbaycanın regional əməkdaşlıq proseslərində iştirakı / VI Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu, Bakı (13-15 iyun 2019)
 • Azərbaycan-NATO münasibətlərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi / V Xalıkaralık turki alemi zertteylleri simpoziumı. Kazak Kızlar Universiteti, 11-13 kazan 2018
 • Türkiyənin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə hərbi əməkdaşlığı / IV Uluslararası Türk Dünyası Araştırmları Sempozyumu, IV cild (26-28 nisan 2017, səh: 115-124)
 • Türkiyənin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə hərbi əməkdaşlığı / IV Beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu. Bildiriler kitabı. Niğde, Türkiyə, 2017, s. 115-124
 • The mediation policy of OSCE in the provision of European security and its results // Кавказ и мир, Тбилиси, 2017, № 22, s. 11-15
 • ATƏT -in Minsk qrupunun vasitəçilik fəaliyyəti və onun nəticələri // Geostrategiya, Bakı, 2016, № 03 (33), s. 37-42
 • Avro-Atlantika təhlükəsizlik məkanında tərəfdaşlıq prosesləri və NATO - Azərbaycan əməkdaşlığı // Hərbi bilik, Bakı, 2015, №1, s. 76-92
 • 2001-2014-cü illərdə Azərbaycan - NATO əməkdaşlığının başlıca istiqamətləri // Sivilizasiya, Bakı, 2015, №1, s. 101-110
 • Avropada təhlükəsizlik və etimadı möhkəmləndirmə tədbirləri və Azərbaycan - ATƏT əməkdaşlığı // Hərbi bilik, 2015, Bakı, №4, s.83-93
 • Avropa İttifaqının təhlükəsizlik siyasətində Azərbaycanla qonşuluq və tərəfdaşlıq münasibətləri (2001-2014) // Geostrategiya, 2015, № 4, s.33-37

Tədris-metodiki işlər

Fənn proqramları
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (BM ixtisası üçün), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2021 (2020-ci il Təhsil proqramı)
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (BM ixtisası üçün), Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2021 (2014-cü il Təhsil proqramı)
 • Regionşünaslığa giriş, Bakalavr fənn proqramı, BAAU, 2020, (Həmmüəllif: t.ü.f.d. P.İ.Sadıqlı)
 • Azərbaycanın xarici siyasəti, Bakalavr fənn proqramı, BAAU, 2021 (2014-cü il Təhsil proqramı)
 • Avropa inteqrasiya prosesinin xüsusiyyətləri, Magistr fənn proqramı, BAAU, 2020
 • Beynəlxalq münasibətlərin tarixi və metodologiyası, Magistr fənn proqramı, BAAU, 2020 (Həmmüəllif: t.ü.f.d. E.N.Kəlbizadə)
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti, Bakalavr fənn proqramı, BAAU, 2020 (2020-ci il Təhsil proqramı)
 • Diplomatik protokol və beynəlxalq danışıqlar, Magistr fənn proqramı, BAAU, 2020
 • Lobbiçilik və beynəlxalq siyasətdə maraq qrupları Magistr fənn proqramı, (Həmmüəlliflər: t.ü.f.d. E.N.Kəlbizadə, V.A.Əliyev), BAAU, 2019
 • Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Avrasiya Kolleci, 2019.
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi (doktorantura üçün), BAAU, 2018
 • Beynəlxalq təşkilatlar, BAAU, 2016
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sistemində iştirakı, Beynəlxalq münasibətlərdə tərksilah və təhlükəsizlik məsələləri, Beynəlxalq münasibətlər, Diplomatik xidmət

Tədris etdiyi fənlər
 • Azərbaycan tarixi
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti
 • Beynəlxalq münasibətlər tarixi
 • Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi
 • Diplomatik xidmətin və protokolun əsasları
 • Beynəlxalq təşkilatlar