Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
  • 14.07.1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
  • Nizami rayonu 242 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
  • Doktorantura
  • Magistratura, 2015
  • Bakalavriat, 2012
Əmək fəaliyyəti
  • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim, 2016-cı ildən
  • Bakı Avrasiya Kolleci, müəllim, 2019-cu ildən
  • Qərbi Kaspi Universitetinin Kolleci, müəllim, 2020-2021
Tədqiqatsahəsi

Azərbaycanda məzunların məşğulluğunun təmin edilməsi mexanizminin  təkmilləşdirilməsi

Tədris etdiyi fənlər
  • Firmanın (  müəssisənin) iqtisadiyyatı
  • İqtisadiyyata giriş