Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat

14 fevral 1982-ci ildə anadan olmuşdur.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,  2014
 • Dissertantura, 2011
 • Magistr, 2005
 • Bakalavr, 2003
Əmək fəaliyyəti
 • ARP DİA “Fəlsəfə və sosial psixologiya” kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent əvəzi,2021
 • AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun “Beynəlxalq münasibətlər və insan hüquqları” şöbəsində müdir, 2019
 • Bakı Avrasiya Universitetinin “Humanitar fənlər və regionşünaslıq” kafedrasında baş müəllim,2017
 • ARP DİA “Fəlsəfə və sosial psixologiya” kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent əvəzi
 • ARP DİA “Elektron tədris və qiymətləndirmə” sektorunda mütəxəssis,2014
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət” kafedrasında kabinet müdiri, 2012
Tədqiqat sahəsi
 • Regional təhlükəsizlik, çoxqütblülük, akademik yazı və tədqiqat metodları, multikulturalizm, beynəlxalq münasibətlər
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2013-cü ilin GӘNC ALİM VӘ MÜTӘXӘSSİSLӘRİN 2-ci MÜSABİQӘSİNDӘ (EİF/GAM-2013-2(8)) uğurla keçmiş “Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqi: problemlər və perspektivlər“ adlı layihənin rəhbəri və icraçısı, 2013
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəyilə Şərqi Avropada Təhsil Alan Azərbaycanlı Tələbələr və Məzunlar İctimai Birliyinin (EEASA) həyata keçirilmiş “Millenium” (audio kitablar) layihəsinin rəhbəri, 2013
Elmi əsərləri
Məqalələr
 • Müasir elmi-ictimai fikirdə Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi problemi, 2013
 • Cənubi Qafqaz: Rusiya və Qərbin maraqları kontekstində, 2013
 • Cənubi Qafqaz regionunun müasir geosiyasi mənzərəsi və toqquşan maraqlar, 2013
 • NATO-ya üzv olan ölkələrin dövlət idarəçilik modeli (Norveç nümunəsi), 2015
 • İnformasiya cəmiyyətinin qurulması - innovativ dövlət idarəçiliyinin tələbi kimi, 2016
 • İnformasiya cəmiyyətinin qurulması - innovativ dövlət idarəçiliyinin tələbi kimi, 2016
 • Azerbaycan ve Türkiye Türkçelerinde Uluslararası İlişkiler Terminolojisi, 2016
 • Multikulturalizm sosial hadisə kimi, 2017
 • Azərbaycanda multikulturalizmin xüsusiyyətləri və istiqamətləri, 2017 
 • Multikulturalizmin ABŞ Modeli, 2017
 • Cənubi Qafqaz regionunda olan münaqişə zonalarında terror təşkilatları qlobal təhlükəsizliyə təhdid kimi, 2019
 • Problems of ensuring Sustainable development in the Multipolar world, 2020
 • Süni intellektin əmək resusrlarına təsiri, 2020
 • Pandemiya dövründə Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində süni intellektin tətbiqi, 2020
 • Təcavüzkarın sülhə məcburedilməsi və ədalətli müharibənin beynəlxalq əhəmiyyəti: sərhəd və ərazi bütövlüyünün təminatı, 2021
 • İkinci Qarabağ müharibəsinin Avrasiyaanın nəqliyyat-kommunikasiya xəritəsində yaratdığı yeni imkanlar, 2021
Fənn proqramları
 • Siyasi fikir tarixi,2021
 • Siyasi elmin əsasları,2021
 • Azərbaycanın siyasi təlimlər tarixi, 2020
Tədris etdiyi fənlər
 • Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya sahəsində elmi-tədqiqat işi
 • Siyasi elmin əsasları
 • Siyasi fikir tarixi
 • Multikulturalizmə giriş