Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 27.09.1990 – cı ildə Qubadlırayonu, Qaracallı kəndində anadan olmuşdur. 
 • Sumqayıt şəhər, Yusif Məmmədəliyev adına 31 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Avrasiya Universiteti - BAAU, 
 • Ümumi iqtisadiyyat, 2018
 • Magistratura, 2012-2015
 • Bakalavriat, 2008-2012
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “İqtisadiyyat” kafedrası, Müəllimə,2019-cu ildən
 • BakıAvrasiyaUniversiteti, “Humanitar və regionşünaslıq” kafedrası, Böyük laborant, 2019
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “Türkologiya” şöbəsi, Elmi işlər üzrə mütəxəssis,2018
 • AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversiteti, Müəllimə, 2017-2018
Tədqiqat sahəsi

Rəqəmsal iqtisadiyyata keçid şəraitində yaranmış menecment problemləri və onun təkmilləşməsi yolları

Tədris etdiyi fənlər
 • Menecment
 • Menecmentin əsasları
 • İnsan resurslarının idarəedilməsi
 • İnnovasiya menecmenti
 • Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti
 • İşgüzar yazışmalar