Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 07.02.1972-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Xətai rayonu 260 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2016
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “Uçot-iqtisad” fakultəsini bitirmişdir, 1994
 • Azərbaycan Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili Elmi –Tədqiqat İnstitutun aspiranturasını bitirmişdir, 1998
 • İqtisad elmləri namizədi, 1998
Əmək fəaliyyəti
 • Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin “İqtisadiyyat və vergi işinin təşkili” kafedrası dosent,1998
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası dosent, 2020
Tədqiqat sahəsi

Maliyyə və idarəetmə uçotu, maliyyə və idarəetmə təhlili, maliyyə hesabatı və maliyyə hesabatlarının təhlili, audit

Tədris etdiyi fənlər
 • Maliyyə və idarəetmə uçotu
 • Maliyyə və idarəetmə təhlili
 • Maliyyə hesabatı
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili
 • Audit