Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 15.01.1977-ci ildə Imişli rayonunda anadan olmuşdur. 
 • İmişli rayon Ağaməmmədli kənd orta məktəbini bitirib
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, Az.DİU (UNEC) 2015
 • Magistratura, 2003
 • Bakalavriat, 2001
Əmək fəaliyyəti
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniersitetinin «Sənayeniniqtisadiyyatı» kafedrası, (0,5 ştat) Laborant, 2002-ci ildə
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniersitetinin «Sənayeniniqtisadiyyatı» kafedrası, (tamştat) Laborant,2003-cü ildə
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniersitetinin «Sənayeniniqtisadiyyatı» kafedrası,Baş laborant,2004-2005-ci illərdə
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniersitetinin “Müəssisəniniqtisadiyyatı” kafedrası, (0,5 ştat) Müəllim, 2005-2007-ciillərdə
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniersitetinin “Müəssisəniniqtisadiyyatı” kafedrası,(Tamştat) Müəllim,2007-2017-ciillərdə
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniersitetinin “Müəssisəniniqtisadiyyatı” kafedrası,(Tamştat) Baş müəllim,2017-ciildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası (0,5 ştat, əvəzçiliklə) Müəllim,2018-ciildən
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan sənayesi və onun inkişaf problemləri, Maşınqayırma müəssisələrinin istehsal potensialından istifadənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Sənayenin innovativ inkişafı

Tədris etdiyi fənlər
 • Sənayenin iqtisadiyyatı
 • Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı
 • Firmanın iqtisadiyyatı
 • Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş
 • Mikro iqtisadiyyat
 • Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri