Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 17.05.19-62 -ci ildə Naxçıvan .şəhərində anadan olmuşdur. 
 • 1979-cu ildə Naxçıvan şəhər 7 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə  bitirmişdir
 • 1979-da Eksperiment üsulla BDU-nun Tətbiqi-Riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2009
 • İqtisad  üzrə fəlsəfə doktoru.  (080013-İqtisadiyyatın riyazi və İnstrumental üsulları (Ekonometriya) Kibernetika İnstitutu Birləşmiş Şura,) 2006
Əmək fəaliyyəti
 • 1984-1988-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsində mühəndis proqramist
 • 1988-1995-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində  proqramist
 • 1995-2000-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universiteti İnformatika kafedrasında müəllim
 • 2000-2006-ci illər Naxçıvan Dövlət Universitetində İnformatika kafedrasında baş müəllim
 • 2008-2020-ci  il sentyabrınadək Naxçıvan Dövlət Universiteti İnformatika kafedrasında dosent
 • 2013-2020-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitei İnformatika kafedrasının müdiri 
 • 2020-ci il sentyabrından Bakı Dövlət Universiteti İnformatika kafedrası
 • Paralel olararq 2021-i il sentyabr ayından BAKI Avrasiya Universiteti
Tədqiqat sahəsi

Modelləşdirmə. Ekonometrik modelləşdirmə “Sosial-iqtisadi Proseslərdə Risklərin Ekonometrik Metod və Modellərlə Tədqiqi” adlı doktorluq dissertasiyası 

Tədris etdiyi fənlər
 • Ekonometrika
 • İnformatika və KT
 • Təhsildə və Elmdə KT
 • İT layihələrinin idarə edilməsi