Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Nəsimi  rayonu 292 saylı orta məktəbi  əla qiymətlərlə bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Magistratura, 2009-2011 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Mühasibat uçotu və Audit ”ixtisası üzrə  Fərqlənmə dərəcəsi ilə bitirmişdir. 
 • Bakalavriat, 2005-2009 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Mühasibat uçotu və Audit ”ixtisası üzrə  Fərqlənmə dərəcəsi ilə bitirmişdir.
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti ,2019 –cu ildən ,müəllim
 • Bakı Avrasiya Kolleci 2020- ci ildən ,müəllim
 • İqtisadi araşdırmalar və tədris mərkəzi,müəllim
Redaktorluq fəaliyyəti
 • “İctimai Sektorda Beynəlxalq Mühasibat Uçotunun əsasları  ” Bakı,2020
 • “İqtisadiyyata giriş “ (mühasiblər üçün) - həmmüəllif  Bakı,2021
Tədris etdiyi fənlər
 • Maliyyə uçotu
 • İdarəetmə uçotu
 • Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
 • Büdcə və xəzinə uçotu
 • Müəssisənin idarə olunması
 • Audit