Kafedra müdiri

Image

Qısabioqrafikməlumat
 • 1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1986-cı ildə Bakı şəhərində 220 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • İ.f.d., 2021
 • 2011-2015-ci Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu, dissertant
 • 1991-ci ilAzərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, bakalavr, magistr
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, kafedra müdiri, 2021-ci ildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim, 2019-cu ildən
 • Bakı Mühəndislər Universiteti, müəllim, 2019-2021 
 • Azərbaycan Universiteti, baş müəllim 2009-2021
 • Bakı Dövlət Universiteti, müəllim 2011-2018
 • Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, müəllim 2013-2015
 • Qərb Universiteti, müəllim 2011-2012
 • Odlar Yurdu Universiteti, baş müəllim 2006-2009
 • Kiyev Reklam Universitetinin Bakı filialı, müəllim 2005-2006
 • Məktəb və tələbələrin iaşə tresti, mühasib 1991-2005
Tədqiq sahəsi

Azərbaycan Respublikasında davamlı inkişaf şəraitində makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsi yolları

Tədris etdiyi fənlər
 • Statistika
 • Maliyyə