Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 20.06.1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Binəqədi rayonu 83 saylı liseyi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Milli Elmlər Akademiyası, Vətən tarixi 2020
 • Milli Elmlər Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu dissertantura,2016
 • Beynəlxalq hüquq fakültəsi, Milli Aviasiya Akademiyası, 2007
Əmək Fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim,2018
 • Bakı Dövlət Universiteti, müəllim,2020
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, müəllim,2020
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, laborant,2018
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan  diasporu, Lobbiçilik fəaliyyəti, ABŞ-da Azərbaycan diasporunun lobbiçilik fəaliyyəti

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan multikulturalizm və tolerantlıq ənənəsi. Bakı Avrasiya Universiteti., 2021
 • Нагорный Карабах неотъемлемая часть Азербайджана. VIII Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu Niğdə Ömər Halisdəmir Universiteti. 2021
 • Azerbaijani lobby. Second International Scientific Conference of Young Scientists and Specialist. Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences. Baku/Azerbaijan 2020.
 • Azərbaycanlı mühacirlərin fəaliyyətində Azərbaycançılıq ideyası. Azərbaycan Dillər Universilteti. Bakı, 2018. I Beynəlxalq elmi konfrans materialı., s.278-280.
 • The effective results  of lobbying activity of Azerbaijani diaspora in the United States of America. Журнал “Гилея: научный вестник” – содержание выпуска 128 (№1) Киев-2018. p 144-148 .
 • ABŞ-da mühacirətdə olan ziyalılarımızın Azərbaycan diasporunun lobbiçilik fəaliyyətinin təşkilatlanmasında mühüm  rolu. Azərbaycan diasporu: Transmilli əlaqələr. AMEA A.A.Bakixanov adina Tarix İnstitutu. Bakı “AVROPA” nəşriyyatı-2018. 200 s., s. 91-104.
 • Деятельность представителей Азербайджанской Демократической Республики. Bakı Dövlət Universiteti. Beynəlxalq konfrans materialı. Bakı, 2018.
 • ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətində Xəzər amili. Bakı Mühəndislik Universiteti. Bakı, 2018. Beynəlxalq konfrans materialı.
 • Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması prosesində Azərbaycançılıq  ideologiyası. Azərbaycan diasporu. XƏBƏRLƏR. Bakı, 2017.
 • «Османская империя в первой мировой войне». İnternational new tendencies congress in ottoman researches (İNOCTE 2017). Doğu və Batı Türklərinin Ortaq tarixi Dövrləri və münasibətləri. Beynəlxalq konfrans. 12-14 sentyabr Bakı, 2017. s. 72.
 • ABŞ-da Azərbaycan diaspor teşkilatlarının yaranması və formalaşma tarixi. AMEA-nın tarix institutunun “Elmi əsərləri”. Bakı, 2016. s. 389-394
 • Azərbaycan Respublikasının lobbiçilik strategiyası. Hərbi bilik (Hərbi elmi-nəzəri, publistik jurnal) №6.,  Bakı 2015. s. 104-110.
 • ABŞ və Azərbaycanın xarici siyasətində diaspor-lobbiçilik münasibətləri. Pedaqoji Universitet Xəbərləri.  (Humanitar elmlər seriyası). Bakı, ADPU 2014. № 4. s. 164-167.
 • Ümumdünya Ticarət təşkilatı və Azərbaycan. Bakı, ADU 2010. Elmi xəbərlər. № 1. s.374-378.
Tədqiqat sahəsi
 • Azərbaycan tarixi
 • Multikulturalizmə giriş
 • Multikulturalizmin əsasları