Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 05.04.89-cг ildəBərdə  rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Suraxanı rayonu 279saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dissertantura, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi”, 2013
 • Magistratura, 2012
 • Bakalavriat, 2010
 • Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti,“İqtisadiyyat və Riyaziyyat” kafedrasının müəllimi, 2021-ci ildən
 • Turizm və Menecment Universiteti,  2018-2021
Tədqiqat sahəsi

Kommersiya banklarının fond bazarlarında vasitəçilik əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi

Tədris etdiyi fənlər
 • Maliyyə
 • Makroiqtisadiyyat
 • Mikroiqtisadiyyat
 • İqtisadiyyata giriş
 • Bank işi