Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 13.04.1960-cı ildə Azərabycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Bakı ş, Nərimanov rayonunun 212 nömrəli orta məktəbini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, Ali Attestasiya Komissiyası, 2017
 • Tarix elmləri namizədi, Ali Attestasiya Komissiyası, 1999
 • Aspirantura. Siyasi sosiologiya, Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • Tarix fakultəsi, Azərbaycan Dövlət Universiteti
Əmək fəaliyyəti

Bakı Avrasiya Universiteti, professor

Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının tarixi, Almanlar Azərbaycanda (1818-1941), Azərbaycanlılar Almaniyada İkinci dünya müharibəsi illərində, milli və beynəlxalq təhlükəsizlik, geosiyasət

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • National Defense University. Washington, DC. Near East South Asia Center for Strategic Studies. Awards this Certificate to Dr.Mammad Jafarli. For Merious Completion of Combating Transnational Threats Seminar 02-12 “Strategic Approaches to Countering and Deterring Violent Extremist Organizations and Related Transnational Theats”/ 13 – 26 June 2012.
 • Колледж по изучению вопросов безопасности и международных отношений. Семинар для высшего руководящего состава 09-9. Европейский Центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршала. (Certifikat of Participation). Гармиш-Партенкирхен, ФРГ. 9  – 18 сентября 2009 г.  
 • 5-й Международный симпозиум «Рихард Зорге в мировой истории». Доклад на тему «Рихард Зорге и Азербайджан». Модератор симпозиума. Baku, 22 сентября 2008 года.
 • Corc Marşal adına Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Avropa Mərkəzi və Almaniya Federativ Respublikası Xarici işlər Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunmuş «Qaradəniz ölkələri dövlətlərinin təhlükəsizlik məsələləri» adlı konfrans. (Berlin şəh., iyun 2008-ci il).
 • Колледж по изучению вопросов безопасности и международных отношений. Семинар для высшего руководящего состава 06-6. Вопросы безопасности в странах среднеземноморского бассейна. Европейский Центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршала. (Certifikat of Participation). Гармиш-Партенкирхен, ФРГ. 27 август – 8 сентября 2006 г.  
 • Колледж по изучению вопросов безопасности и международных отношений. Семинар для высшего руководящего состава 05-5. Трансатлантические отношения: общность ценностей. Европейский Центр по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршала. (Certifikat of Participation). Гармиш-Партенкирхен, ФРГ. 29 августа – 9 сентября 2005 г.   
 • Sülh Naminə  Tərəfdaşlıq üzrə Siyasi-Hərbi İdarəetmə Komitəsi. PAP-T üzrə EAPC seminarı. Həyata keçirilməsi: NATO-nun terrorçuluqla mübarizə üzrə əməliyatlarında  tərəfdaşların töhfələri və iştirakı. Bakı, Azərbaycan. 6-7 iyul 2006 il. Multmediyalı məruzə: «Terrorçuluqla mubarizədə Azərbaycanda Milli səviyyədə əldə olunmuş irəliləyiş». 
 • «Cənubi Qafqazda beynəlxalq terrorçuluq və mütəşəkkil cinayətkarlıqla miübarizədə strateqiyalar» adlı Beynəlxalq seminarda «Sənubi Qafqaz ölkələrində beynəlxalq terrorizmin təhlükələri» məruzə ilə çıxış. 4-7 dekabr 2003-cü il. Sofiya şəh., Bolqarıstan.
 • AR MEA İnsan Hüquqları İnstitutu, Qafqaz Universiteti və Əsir və İtkin dhşmhş, qirov götürülmüş vətəndaşların işi üzrə Dövlət Komisiyyası tərəfindən təşkil olunmuş «Beynəlxalq erməni terrorizmi insan hüquqlarına təhdiddir» adlı beynəlxalq konfransda plenar iclasda «Erməni terrorizminə qarşı mübarizə Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizlik konsepsiyasının tərkib hisəsi kimi» adlı məruzə və seksiyada «SSRİ, ABŞ və Osmanlı Türkiyəsində köçürülmə: müqaisəli təhlil» adlı məruzə (2-3 may 2003-cü il, Bakı şəh.).
 • Доклад на тему «Политические репрессии на Южном Кавказе в 20-30-е годы ХХ века» на Международном научном семинаре «Репрессии, депортации и миграции на Кавказе (1920-1950-е годы)», проведенный голландским Институтом Социальной истории (Амстердам) и грузинским Институтом Азии и Африки (Тбилиси) (г.Тбилиси, Республика Грузия, 25-26 октября 2002 г.)
 • «Qafqaz və Krımın 30-cu illər tarixi» adlı beynəlxalq konfransda mə’ruzə (Almaniya Federativ Respublikası, Bovenden şəh., noyabr, 2001-ci il)
 • «SSRİ almanları Böyük Vətən müharibəsi illərində və sonrakı onillikdə» adlı beynəlxalq konfransda mə’ruzə (Rusiya Federasiyası, Moskva şəh., sentyabr, 2000-ci il)
 • «Sovet totalitarizmi Qafqazda» adlı beynəlxalq konfransda mə’ruzə (Хəzər universiteti, Bakı şəh., 1998-ci il).
Tədris-metodiki işlər
Fənn proqramları

Regionşünasın informasiya-analitik işi,2016

Tədris etdiyi fənlər
 • Milli təhlükəsizliyin əsasları
 • Beynəlxalq təhlükəsizlik 
 • İnformasiya-analitik iş