Tədrisin Təşkili Departamentinin rəhbəri

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 17.02.19-56-cı ildə Erm. Respublikasının Vedi rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Vedi rayonu Şidli kənd orta məktəbini bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Professor, 2016
 • Dosent,2012
 • Fizika-riyaziyat elmləri namizədi, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,1988
 • Akad. Y.Məmmədəliyev adına Nax.DPİ, 1977
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tədrisin təşkili departamentinin rəhbəri, 2016
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tədris işləri üzrə prorektor, 2014
 • Azərbaycan Turizm İnstitutu, dosent, 2009
 • Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, dosent, 2003
 • AMEA, RMİ XKB, direktor, 1994
 • AMEA, RMİ XKB, aparıcı mütəxəssis, 1982
 • Erm. Respublikası Vedi rayonu, Fizika-Riyaziyyat müəlllimi, 1977
Tədqiqat sahəsi

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi

Tədris etdiyi fənlər
 • Riyazi analiz
 • Xətti cəbr və analitik həndəsə
 • Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Diferensial tənliklər
 • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 • Ali riyaziyyat
 • Biznes riyaziyyatı
 • Sosial işdə riyazi metodlar