Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 14.08.1990-cı ildə Gürcüstanın Bolnisi rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Sabunçu rayonu 94saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Doktoranturan təhsili (qəbul 2020-ci il) UNEC Mühasibat uçotu ixtisası üzrə
 • Magistratura, 2014-2016 UNEC Mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə (xidmət sferası)
 • Bakalavriat, 2008-2012 UNEC Mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə
Əmək fəaliyyəti
 • Azərbaycan Texniki Universiteti , baş müəllim
 • Azərbaycan Texniki Universiteti, MBA ixtisası üzrə müəllim
 • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “İqtisadiyyat və riyaziyyat” kafedrası müdir vəzifəsi i.e.
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəzdində Maliyyə - İqtisad kolleci
 • BakıAvrasiyakolleci
 • “İqtisadi araşdırmalar və təlim mərkəzi” Beynəlxalq mühasibatlıq üzrə təlimçi
Tədqiqat sahəsi
 • “Tikinti müəssisələrində mühasibat uçotu və audit”
 • “Xidmət müəssisələrində mühasibat uçotu və audit”
Tədris etdiyi fənlər
 • Financial Accounting (FA,F3)
 • Maliyyə hesabatları (F7)
 • Maliyyə uçotu
 • Mühasibat uçotu
 • Mühasibat və mühasibat məsələləri
 • Audit
 • Maliyyə nəzarəti və audit
 • Müstəqil audit rəyləri
 • İqtisadi təhlil
 • Maliyyə bazarları
 • Beynəlxalq mühasibat uçotunun əsasları
 • Makroiqtisadiyyat
 • Mikroiqtisadiyyat
 • Biznesin təhlükəsizliyi
 • İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 • Sahələr mühasibat uçotu