Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 02.07.1984-cü ildə Azərabycan Respublikasının Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur
 • S.Pirverdiyav adına Çalburun kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, 2018
 • Doktorantura, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Siyasi institutlar və sistemlər
 • Magistratura, Bakı Dövlət Universiteti, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin tarix
 • Bakalavriat, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Beynəlxalq əlaqələr  üzrə prorektor, dosent, 2019  
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Elm və beynəlxalq əlaqələr  üzrə prorektor, baş müəllim, 2019
 • İnnovasiyalara və İnkişafa Dəstək İB, Sədr, 2014
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Dekan, baş müəllim,2012
 • Bakı Avrasiya Universiteti , Xarici əlaqələr və elmi işlər üzrə şöbə müdiri, müəllim, 2011
 • Bakı Avrasiya Universiteti , Xarici əlaqələr üzrə mütəxəssis, müəllim, 2008
Tədqiqat sahəsi

Milli maraqlar, xarici siyasət, geosiyasət

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • Azərbaycanin milli maraqlarinin təmin olunmasında beynəlxalq qurumlarla əməkdaşliğın rolu / V  Халыкаралык тyркı əлемı зерттеуллерı симпозиумы. Казаk Кыздар Университети, Алматы, 11-13 казан 2018, III cild, s.  413-417
 • Beynəlxalq hərbi-siyasi təhlükəsizlik və Azərbaycan // Sivilizasiya, Bakı, 2018, cild 7, № 1 (37), s.152-158
 • Milli maraqların formalaşması və qiymətləndirilməsi (konseptual yanaşma) // Geostrategiya, Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2018 №01 (43), s.73-76
 • Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına başlıca təhdid kimi / IV Beynəlxalq türk dünyası araşdırmaları simpoziumu. Niğde, 26-28 aprel 2017. 4 cildə. IV c. Niğde: Bizim Büro matbaacılık, 2017, s.861-868
 • Heydər Əliyevin Neft strategiyası / “Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları cəmiyyətimizin inkişafı üçün əbədi meyardır” mövzusunda aspirant və dissertantların VII elmi konfransının materialları. Bakı:  Mütərcim, 2008, s. 42-50
 • İsrail – Fələstin münaqişəsinin həllində BMT –nin rolu / Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin 89-cu il dönümünə həsr olunmuş VI elmi – prakrik konfransının materialları, 2007, s. 282-284
 • Yaxın şərqdə sülh prosesinin bərpası və bu isiqamətdə İsrailin səyləri  Magistrantların və gənc tədqiqatçıların Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin 89-cu il dönümünə həsr olunmuş VI elmi – prakrik konfransının materialları, 2007, s. 279-282
Tədris-metodiki işlər
Fənn proqramları
 • Geosiyasət,2021
 • Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi,2021
 • Beynəlxalq münasibətlərə giriş, 2020
Tədris etdiyi fənlər
 • Geosiyasət
 • Politologiya
 • Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsi
 • Azərbaycan tarixi