Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
  • 18.12.81 ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
  • Nizami rayonu 238 Norta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
  • Xəzər Universiteti doktorantura
  • Magistratura, 2004  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
  • Bakalavriat, 2002  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Əmək fəaliyyəti
  1. Bakı Avrasiya Universiteti, Müəllim 2021 ci ildən
  2. 16 saylı İTT direktormüavini 2012-2017
  3. ARDNŞ mühəndis –şöbə rəisi 2002-2012
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Sənaye müəssisələrində marketinqin idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Tədris etdiyi fənlər
  • Dünya İqtisadiyyatı
  • Marketinqin İdarə edilməsi