Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
  • 10.08.97 - ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
  • Sabunçu rayonu  R.Zorge adına 90 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
  • Bakalavriat –   Bakı Dövlət Universiteti  2014 – 2018 
  • Magistratura – Bakı Dövlət universiteti   2018 – 2020
Əmək fəaliyyəti
  • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim, 2020 – ci ildən.
  • Bakı Avrasiya Kolleci, müəllim, 2020 – ci ildən.
Tədris etdiyi fənnlər
  • Xətti cəbr və riyazi analiz
  • Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika