Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 21.01.1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • Səbail rayonu 132 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 2017
 • Doktorantura, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,2014
 • Magistratura, Bakı Dövlət Universiteti,2009
 • Bakalavriat, Bakı Dövlət Universiteti, Tarix, 2006
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Kolleci 2018-ci ildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, 2017-ci ildən
 • Binəqədi rayonu 179 saylı tam orta məktəb,2011
Tədqiqat sahəsi

Etnoqrafiya

Elmi əsərləri
Məqalələr
 • Tarixi təcrübə, dövlətçiliyin siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni inkişafının  əsas meylləri və pespektivləri” adlı Respublika elmi konfransı //Bakı Avrasiya Universiteti 2021
 • “Etnoqrafik bilgilərlə zəngin kitab” (Rüfət Hüseynlinin “Xınna dərəsində Keşişkənd-Qoşabulaq elləri” adlı kitabı haqqında yazı) // “Ədalət” Gündəlik hüquq qəzeti/ №60 (5524) 5 aprel 2019-cu il  
 • İslam Sadıq haqqında yazıların toplandığı “Şeirlərindən doymadığım İslam Sadıq” adlı kitab tərtib olunmuşdur. Bakı, 2019.
 • “Etnoqrafik bilgilərlə zəngin kitab” Rüfət Hüseynlinin “Xınna dərəsində Keşişkənd-Qoşabulaq elləri” adlı kitabına....yazılmış //Qarabağa aparan yol Həftəlik ictimai-siyasi, publisistik müstəqil qəzeti/ №15 (416) 18 aprel 2019-cu il
 • “Çörəkbişirmədə işlədilən ağac əşyalar// VI Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoizumu. 13-15 iyun. 2019. Bakı. 
 • Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-Türk” əsərində atalar sözü və məsəllər. “Sivilizasiya” jurnalı. 2015. №6.
 • Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-türk” əsərində bəzəklərin təsviri. Sivilizasiya. Elmi-nəzəri jurnal. 2015, №2.  
 • Naxçıvan Folklor örnəklərinin Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-Türk” əsərindəki nümunələrlə müqayisəli təhlili, “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya elmlərinin inkişafında Naxçıvan məktəbinin rolu” Elmi konfransın materialları. Bakı, 2014
 • Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-Türk” əsərində parçalar haqqında Sivilizasiya. Elmi-nəzəri jurnal. 2014, №8. 
 • Mahmud  Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-Türk” əsərində kişi və qadın geyimləri                                       Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Mütərcim, 2014.
 • Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-Türk” əsərindəki atalar sözləri tarixi qaynaq kimi, AMEA Folklor İnstitutu və AMEA A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Folklor və tariximiz” mövzusunda elmi konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil. 2012. 
 • Tədris-metodiki işlər
Fənn proqramları         
 • Regionun etnoqrafiyası, 2021
 • Regionşünaslığa giriş fənn proqramı, 2020
 • Beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri” fənn proqramı,2019
Tədris etdiyi fənlər
 • İxtisas (reg) ölkəsinin etnoqrafiyası 
 • İxtisas (reg) ölkəsinin mədəniyyəti və incəsənəti 
 • İxtisas (reg) ölkəsinin tarixi 
 • İxtisas (reg) ölkəsinin siyasi sistemi və xarici siyasəti