Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat

1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitində Sənayenin təşkili və idarə olunması ixtisası üzrə bakalavr təhsilini almışdır.
 • 2016-2018-ci illərdə Azərbaycan Respubikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasının “Dövlət strukturlarında menecment” ixtisaslaşması üzrə magist təhsilini almışdır.
Əmək fəaliyyəti
 • 2019-cu ildən başlayaraq istehsalın müxtəlif sahələrində dövlət və özəl müəssisələrdə işləməkdədir.
 • Pedaqoji fəaliyyəti
 • 2019-2020-ci illərdəAzərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2019-2021-ci illərdə Bakı Avrasiya Kollecində saathesabı müəllim kimi bir neçə fənni tədris etmişdir.
 • 2019-cu ildən hal-hazıradək Bakı Avrasiya Universitetində saathesabı müəllim kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.
Tədqiqat sahəsi
 • İqtisadi nəzəriyyə
 • İdarəetmə iqtisadiyyatı
 • Elektron idarəetmə
 • Biznesin təhlili
 • Data analitikası
 • İqtisadi proqnozlaşdırma
 • İqtisadi modelləşdirmə
 • Statistika
Tədris etdiyi fənlər
 • İqtisadiyyat
 • Mikroiqtisadiyyat
 • İqtisadi informatika
 • Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı
 • Biznesin təhlükəsizliyi
 • Menecment
 • Layihə menecmenti