Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 12.01.1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 54saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Magistratura 2008   (ADİU “Maliyyə-kredit”)
 • Bakalavriat 2006     (ADİU “Maliyyə-kredit”)
Əmək fəaliyyəti
 • BakıAvrasiyaUniversiteti, müəllim, 2021-ci ildən
 • AzərbaycanDövlətİqtisadUniversiteti, müəllim, 2015-ci ildən
 • OdlarYurduUniversiteti,müəllim, 2007-2015
Tədqiqat sahəsi

Müəssisələrin maliyyəsi, Maliyyə, Vergi və vergitutma , Bank işi, Sığorta işi, Maliyyə bazarları

Tədris etdiyi fənlər
 • Vergi və vergitutma
 • Vergiinzibatçılığı
 • Bankişi
 • Sığortaişi
 • Maliyyə bazarları
 • Pul və banklar