Kafedra Müdiri

Image

Qısa bioqrafik məlumat

28.07.19-- -ci ildə  rayonunda anadan olmuşdur.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2018
 • Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA 
 • Magistratura, 
 • Bakalavriat, 
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “Riyaziyyat və İKT” kafedrasını müdiri, 2021-cı ildən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllimi, 2020 – ci ildən
 • Qərbi Kaspi Universiteti “Riyaziyyat və İnformasiya texnologiyaları” kafedrasının müdiri
 • Qərbi Kaspi Universitetinin “Riyaziyyat və İnformasiya texnologiyaları” kafedrasının müəllimi
 • Əmək və social münasibətlər akademiyası “Riyaziyyat və təbiət elmləri” kafedrasında müəllim
 • Bakı Kooperasiya Universiteti, “Riyaziyyat və İnformasiya texnologiyaları” kafedrasında müəllim
 • Bakı Humanitar Kolleci, müəllim
 • Səbirabad rayonu 4 saylı orta məktəbdə müəllim
Tədqiqat sahəsi

İntellektual sistemlər

Tədris etdiyi fənlər
 • Ali riyaziyyat
 • Xətti cəbr və riyazi analiz
 • Ehtimal nəəriyyəsi və riyazi statistika
 • Analitik həndəsə
 • Diferensial tənliklər