Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 25.08.1973-cü ildə İmişli şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1990-cı ildə İmişli şəhər 2 saylı orta orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • 2010 – 2019 baş müəllim ( Azərbaycan Universiteti )
 • 2004-2009 Dissertant ( Azərbaycan Universiteti )
 • Magistratura, 2001
 • Bakalavriat, 1995
Əmək fəaliyyəti
 • 2021-dən Avrasiya Universitetində 1 ştat müəllim
 • 2019-2021 Avrasiya Universitetində saathesabı müəllim
 • 2010-2019 Azərbaycan Universitetində baş müəllim
 • 2006-2009: Azərbaycan Universitetində müəllim
 • 2005-2006: Xarici iqtisadi əlaqələr kafedrasında baş metodist
 • 2003-2005: Xarici iqtisadi əlaqələr kafedrasında laborant
 • 1995-2003: Praktik ingilis dili kafedrasında laborant
 • 1991-1995: Azərbaycan Universitetində tələbə
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan Respublikasının ərzaq məhsulları sahəsində dünya bazarına inteqrasiyasının aktual problemləri

Tədris etdiyi fənlər
 • Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 • Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti
 • Maliyyə 
 • Bank işi
 • Dövlət maliyyəsi
 • Bank əməliyyatları