Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 01.10.1953-cü ildə Mehri rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Mehri rayonu Nüvədi kəndorta məktəbini bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • professor, 2021
 • İqtisad elmləridoktoru, AKTN AKTİTİ, İqtisadiyyat, 2017
 • Ali təhsil, 1975
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Sənaye Pedaqoji Texnikumu, Müəllim, Tədris işləri üzrə direktor müavini, 1998-ci ildən
 • Azərbaycan Əmək Sosial Münasibətlər Akademiyası, Tədris- metodiki şöbənin müdiri rəhbəri, 2000-ci ildən
 • OdlarYurduUniversiteti, Dekan, 2007-2015
 • Azərbaycan Əmək Sosial Münasibətlər Akademiyası, “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrasının dosenti , professoru və müdiri, 2015-ci ildən
Tədqiqat sahəsi

Arqar və turizm sferalarının iqtisadiyyatı

Tədris etdiyi fənlər
 • Biznesin əsasları
 • Əməliyyatlar menecmenti
 • İxtisas regionunun aktual sosial-iqtisadi problemləri